Supreme Court beperkt claims

De accountant aansprakelijk stellen voor lijken die uit de kast vallen, is een veel beproefde methode om de geleden schade enigszins goed te maken. Dat de opdrachtgever van de accountant dat doet, is tot daaraan toe. Maar de claims van derden moeten worden ingeperkt. Anders is er straks geen wereldwijd accountantskantoor meer over. Daarom hoeft KPMG US een opgelegde schadevergoeding van 38 miljoen dollar niet te betalen. Accountants zijn alleen aansprakelijk tegenover derden wanneer zij ermee akkoord zijn gegaan dat die derden hun (audit)rapporten gebruiken voor de gewraakte transactie. Dat heeft het US Supreme Court op 16 februari gezegd. Lees meer

Big 4: wereldwijde LAT-relatie

Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers presenteren zich graag als één wereldwijd merk. De dienstverlening van de regionale kantoren heeft wereldwijde dezelfde kwaliteit en gaat naadloos in elkaar over. Maar die ene internationale gevel staat haaks op de vlucht in nationalisme bij claims. De Indiase Satyam-affaire en recente rechterlijke uitspraken in de Verenigde Staten hebben die vlucht prominent op de agenda gezet. Lees meer

Meerwerk pas na overleg

Accountantskantoren moeten met hun klanten overleggen als de rekening door extra werkzaamheden (aanzienlijk) hoger zal uitvallen dan begroot. Als de accountant dat nalaat, hoeft de klant de laatste nota’s die nog openstaan niet meer te betalen. Dat zegt het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch. Natuurlijk geldt dit ook voor andere beroepsgroepen.

Follow the money

Criminelen hebben facilitators nodig om van hun contanten af te komen. Wie wast het geld wit? Door criminele geldstromen te volgen, hopen de forensisch accountants van het Korps landelijke politiediensten de facilitators en hun opdrachtgevers te traceren en uit te schakelen. Zo kan één telefonische vraag naar kwantumkorting op borstvergrotingsoperaties de mensenhandelaar lelijk opbreken. Forensisch accountant Eric van der Struik vertelt.

Vaticaan duikt weg voor sex claims

Nu de clerus niet meer kan wegduiken voor de beschuldigingen van seksueel misbruik probeert het Vaticaan te ontsnappen aan schadeclaims. Advocaat Jeffrey Lena van het Vaticaan heeft mogelijk een vluchtweg gevonden om zijn cliënt te vrijwaren van miljoenenclaims tegen bisschoppen die kindermisbruik door priesters hebben toegestaan. Bisschoppen zijn geen werknemers van het Vaticaan, omdat zij niet worden betaald door Rome, niet namens Rome handelen en evenmin dagelijks worden gecontroleerd door de paus.