Boeken

Forensisch accountant Arthur de Groot blikt terug op ruim 40 jaar financieel-economisch onderzoek en pleit voor regulering van het beroep van financieel-forensisch feitenonderzoeker. Ik redigeerde het boek, waarmee hij afscheid nam als partner bij Deloitte.

Voor de Hogeschool van Amsterdam maakte ik voor dit handboek over oplossingsgericht werken als de burger bezwaar maakt enkele interviews, die ik zelf in ieder geval inspirerend vind. Moge deze werkwijze gepaste navolging krijgen.

Voor prof. A.B. Hoogenboom/Universiteit Nyenrode redigeerde ik zijn rapport over samenwerking van zakelijke dienstverleners en de overheid in de strijd tegen witwassen via vastgoedtransacties. Bob deed het onderzoek in opdracht van VNO-NCW.

 

 

Voor accountants schreef ik op basis van (tucht)rechtspraak dit naslagwerk over fraudesignalen, zodat accountants beter weten wanneer zij ongebruikelijke transacties moeten melden.

 

 

 

Samen met compagnon Michel Knapen en redacteur Ivar Timmer van LLM juridische communicatie maakte ik tien interviews voor dit boek over Legal Management voor de Hogeschool van Amsterdam.

 

 

Samen met Michel Knapen schreef ik namens LLM juridische communicatie dit boekje met tips voor accountants die effectief willen bloggen. Het is uitgegeven door de Nba.

 

 

 

Samen met Michel Knapen schreef ik namens LLM juridische communicatie dit boekje met tips voor advocaten en andere juridische dienstverleners die effectief willen bloggen. Het boekje is gratis voor deelnemers aan de LLM-cursus Zakelijk bloggen voor advocaten en andere juridische dienstverleners. Het is niet los verkrijgbaar.

 

flyer-fraude-1

 

 

In dit handboek worden de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudebestrijding beschreven. Het boek is verschenen in de serie Handboeken Veiligheid. Met hoofdredacteur Erwin Muller en de ‘fraude’-hoogleraren Bob Hoogenboom en Marcel Pheijffer vormde ik de redactie. Behalve auteurs aansturen en stukken redigeren, schreef ik vier hoofdstukken voor het boek: over Nederland als bakermat van fraude, over fraude in de kunst, over professionele dienstverleners als poortwachter (samen met Marcel Pheijffer) en over megaschikkingen en intern onderzoek.

 

Uitglijders001

 

 

Uitglijders is een praktijkgerichtboek, waarin ik aan de hand van ongeveer 200 tuchtrechtuitspraken over de meest bestrafte beroepsfouten uitleg wat accountants beter wel en niet kunnen doen. De eerste 2000 exemplaren van dit (gratis) boek waren volgens de beroepsorganisatie NBA binnen een week weg. De voorraad ebooks is onuitputtelijk. Het boek wordt onder meer gebruikt op Avans Hogeschool.

 

Feiten maken het recht

 

 

 

Feiten maken het recht is een boek over goed forensisch onderzoek dat in 2013 is geschreven door Peter Schimmel van Grant Thornton Forensic & Investigation Services. Ik redigeerde de inhoud en schreef er zelf aan mee. Peter Schimmel: ‘Zonder jou hadden we dit boek niet tot stand gebracht. Goed gedaan!’

 

Meesterbrein

 

 

Het Meesterbrein, relatiegeschenk voor advocatenkantoren, uitgegeven in eigen beheer. Associatieve inleiding op het denken van juristen, 40 pagina’s, Linschoten 2013

 

Vertrouwen ondanks onbegrip, in: Mijnheer de voorzitter…, (hoofdstuk in vriendenboek Bert van Delden, voorzitter Raad voor de Rechtspraak) 2008

 

Dames en heren van de jury. Publieksboek over de wenselijkheid van juryrechtspraak in Nederland. Wormer 2007 (Nog enkele exemplaren voorradig bij de auteur, prijs: 20 euro, incl. BTW en verzendkosten)

 

Interviews in bundel 10 jaar Commissie Gelijke Behandeling, Utrecht 2004

 

Onze Grondwet, De rechtsstaat en grondrechten verklaardvoor nieuwe Nederlandse burgers, Den Haag 2003

 

De angst voor ordening, de totstandkoming van de Advocatenwet 1952.  in: Advocaten pleiten staande, Den Haag 2002

 

Schrijven hoofdstuk ‘Aansprakelijkheden’ in: Juridische Pocket ARAG Rechtsbijstand, Amsterdam-Zuidoost2002

 

scan1002

 

 

Schrijven Ik heb toch niets te verbergen, Privacybescherming in het informatietijdperk, Sdu Den Haag 2001

Redigeren Outsourcing, Adfo Juridische aspecten, Boekel De Nerée, Amsterdam 2001

Redigeren brief Aanpak wachtlijsten gehandicaptenzorg, Twijnstra Gudde/ministerie VWS 2000

Ondernemersalmanak 02

 

 

Schrijven en actualiseren hoofdstuk ‘Contracteren en aansprakelijkheden’ in: Ondernemersalmanak    Randstad, Diemen 1998 – 2002

Redigeren hoofdstukken Sturen naar vernieuwing, Twijnstra Gudde, Amstersfoort 1998

Eindredacteur Memo Vrijwilligerswerk, Kluwer/NCV, Utrecht 1993

Eindredacteur/redacteur Crimineel Jaarboek Coornhert Liga, Breda/Nijmegen 1992 – 1999

Eindredacteur/co-auteur, Politiezorg in de jaren ’90, Arnhem/Antwerpen 1991

Recensent juridische boeken voor de Staatscourant 1988 – 2008

Auteur Fietsen in de toekomst, een hele onderneming, Voorschoten 1988