Communicatie

Opdrachtgevers, zie hier

OPDRACHTEN

Reactie boek forensisch accountant Arthur de Groot over waarheidsvinding en feitenonderzoek bij financieel-economische criminaliteit. Deloitte 2021.

   

 

 

 

Boek over fraude- en witwasrisicofactoren voor Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 2018

 

 

 

 

 

Boek met lessen uit accountantstuchtrecht voor Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 2016

 

 

 

 

 

 

 

MenD

Bijdragen aan webteksten voor advocatenkantoor Marree en Dijxhoorn Amersfoort, 2014

 

Schrijven opinie in naam van directeur Sandra Lutchman van Stichting Talent naar de Top, 2014

 

Feiten maken het recht

coauteur en redacteur Feiten maken het recht, boek over forensisch accountantsonderzoek Grant Thornton 2013

zie ook Boeken

Rapporten/verslagen/brochures

verslagen van themamiddagen Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten NVSA 

interviews Jaarverslag 2010 Nederlandse Orde van Advocaten, Den Haag 2011

verslag Presentatie Nationale Denktank, Raad voor de Rechtspraak, Den Haag 2010

interviews Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2009

redigeren Baas in eigen huis, Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam 2007

schrijven teksten brochure over sociaal plan, Commissie Gelijke Behandeling, Utrecht 2007

interviews Afscheidsbundel mr Arthur Docters van Leeuwen, Autoriteit Financiële Markten 2006

interviews KPMG Profiel 2003

redigeren Jaarverslag Expertisecentrum Rechtshandhaving MvJ 2002-2003

interviews Jaarverslag NIVRA, Amsterdam 2002

interviews/bijdragen Jaarverslag KPMG 2002

schrijven Congresverslag DNA Sporen naar de toekomst Ministerie van Justitie/Nederlands Forensisch Instituut 2001

Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding, bewerking rapport ’t Neemt toe, men weet niet hoe (van prof.dr. A.B. Hoogenboom) 2001

ICT Marktmonitor 2000-2001 Fenit/Vereniging ICT 2001

schrijven notitie Hoe gaat Getronics om met het millenniumprobleem?, Amstelveen 1999

schrijven Management Recht en Actie 2000, (Actiepunten voor juridisch verantwoord omgaan met millenniumproblemen) Milennium Platform, Den Haag 1999

Risicowijzer Jaar 2000, hoe groot is de kans op claims ivm het jaar 2000?, bewerking tekst advocatenkantoor Stibbe in opdracht van Fenit) 1999

Een gevoel van urgentie, Ict-beleid in Nederland: wat wil,de branche? Verslag vergadering/rondetafelgesprek ICT branche 1999

 

 

redigeren en meeschrijven Gouden bergen van gegevens, Registratiekamer, Den Haag 1998

scan1

 

 

 

 

 

 

De Hogesnelheidslijn-zuid en de notaris, Bureau notariaat Van Ee & Holtman notarissen, Utrecht 1998

008

 

 

 

 

 

 

redigeren Een boekje open over… Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, NOvAA Den Haag 1996

 

 

 

redigeren Een boekje open over… De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb, NOvAA Den Haag 1996

redigeren Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeraar ZAO Amsterdam 1996

schrijven Kijk op Justitie, directie Voorlichting Ministerie van Justitie, Den Haag 1992

Nieuwsbrieven/bedrijfsbladen

artikelen over de Flex BV resp. hoe je als ouders je studerende kind fiscaal gunstig kunt ondersteunen in Welkom in 2013, BDO Belastingadvies, 2013

schrijven artikel intranet Crisis in de rechtsstaat, Raad voor de Rechtspraak, Den Haag 2011

schrijven bijdragen KPMG Issues, Amstelveen 2004

interview Capital Issues Cap Gemini Ernst & Young, Utrecht 2002

redigeren bijdragen Nieuwsbrief Advocatenkantoor Boekel De Nerée/Eversheds, Amsterdam 2000-2001

interview Thema, Rijnconsult Groep, Arnhem 1999

interviews Fusienieuws, advocatenkantoor Allen & Overy, Amsterdam 1999

interviews/impressies Goedemorgen, extra editie, ABN AMRO, Amsterdam 1997

Beleidsnotities

schrijven Mensenrechten verbinden & verplichten, notitie tbv Tweede Kamer, Overleg Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (CBP, CGB, No en SIM), Den Haag 2007

redigeren Evaluatienota Algemene Wet Gelijke Behandeling, Commissie Gelijke Behandeling, Utrecht 2005

redigeren beleidsnota Toezicht in beweging, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag 2004

Kennisdelen in de digitale delta, hoe de Hogescholen structureel en het bedrijfsleven structureel kunnen samenwerken om het tekot aan ict-deksundigen terug te dringen (VICT, NVB, VVV Fenit, HEO-ICT) 2001

schrijven stuk over noodzaak ICT-onderzoek, Platform ICT en Kennis, ministerie van Economische Zaken 2001

redigeren beleidsstandpunt over Second Opinion, NIVRA, Amsterdam 2000

Aan de knoppen van de kennisrevolutie, Ict-beleid in Nederland: wat doet de branche? Verslag vergadering/rondetafelgesprek 1998

Diversen

redigeren artikel Adam Smith: De rol van de onpartijdige toeschouwer in de markt, essay van oud-notaris Niek van Wijk voor notarieel tijdschrift De Ponder 2013 Zie hier

schrijven tekst informatiebladen Plusfort Informatiemanagement Reeuwijk 2007

schrijven informatietekst over boetestelsel, Nederlands Centrum Directeuren en Commissarissen 2005

redigeren ingezonden brief, VOS ABB, Woerden 2003

redigeren artikelen vakblad, VOS ABB, Woerden 2003

gesproken column bij uitreiking Big Brother Awards, Amsterdam 2002

lezing over verschoningsrecht advocaten, Jonge Balie, Amsterdam 2002

redigeren artikel in Nederlands Tijdschrift Bestuursrecht, Gemeentelijke ombudsman, Rotterdam 2002

redigeren artikelen KPMG-accountant voor vakbladen 2002

schrijven presentatieteksten Stibbe/TMT 2001

redigeren brief over wachtlijsten gehandicaptenzorg, VWS/Twynstra Gudde 2000

briefing persnotarissen over omgaan met de pers, Kon. Notariële Beroepsorganisatie Den Haag 1999

schrijven De Gulden Middenweg, handleiding om juridische procedures over y2k-probleem te voorkomen, ministerie van BZK/Fenit/PMO, Den Haag/Woerden1998

redigeren polisvoorwaarden ziektekostenverzekeraar ZAO, Amsterdam 1997