Avocat passeert akten

Het Franse parlement heeft in maart 2011 een wet aangenomen over de modernisering van de juridische beroepen. De wet introduceert de acte d’avocat en enkele flexibele rechtsvormen die participaties van en samenwerking met bijvoorbeeld accountants mogelijk maken. De vorming van één juridisch beroep is van de baan.

Nog altijd is ruim een op de drie advocaten in Frankrijk eenpitter. Om de grote buitenlandse kantoren te kunnen bijbenen, moet de Franse advocatuur worden gemoderniseerd. Begin vorig jaar kwam de commissie-Darrois met 22 aanbevelingen. Eén daarvan was de juridische beroepen te fuseren. De weerstand hiertegen is te groot gebleken en in het wetsvoorstel dat vermoedelijk eind 2010 wordt aangenomen staat hier niets meer over.

Het wetsvoorstel gaat onder meer over de invoering van een rechtspersoon die het samenwerken met andere beroepsgroepen gemakkelijker maakt. Niet alleen met andere ‘professions de droit’ maar ook met met beoefenaars van de ‘professions de chiffres’, zoals accountants. Op die manier kan de moderne advocaat tegemoet komen aan de behoeften van het bedrijfsleven.

De publieke beroepsorganisaties van advocaten en accountants moeten de exacte voorwaarden voor de samenwerking nog invullen. Maar over de principes zijn zij het eens: wanneer de verschillende beroepsgroepen samen een kantoor beginnen mag de een de ander niet domineren en moeten de kernwaarden van het beroep gewaarborgd zijn. Verder is het verboden om kapitaal van buiten aan te trekken.

Beide beroepsgroepen zijn het er ook over eens dat de accountant bijkomend juridisch advies moet kunnen geven aan zijn bestaande cliënten. Maar hij mag niet apart klanten gaan werven voor juridisch advies. Op hun beurt accepteren de accountants dat advocaten onderhandse akten kunnen opwaarderen door deze mede te ondertekenen en te registreren. Met deze zogenoemde acte d’avocat krijgen bijvoorbeeld huur- en borgstellingscontracten een grotere bewijswaarde, hetgeen onnodig procederen voorkomt.

Het notariaat is not amused, maar behoudt zijn monopolie bij vastgoed- en familierechtelijke akten. Als wisselgeld kunnen samenwonende partners een verbondenheidsakte bij een notaris laten opstellen. De notariële scheiding komt er niet. Wel wordt de echtscheidingsprocedure gedeformaliseerd en wordt meer aangestuurd op mediation.(uit: Advocatenblad 2010)