Het regent klacht over ‘zelfonderzoek’ door advocaten

Kamervragen en tuchtklachten tegen tien advocaten zetten het ‘onafhankelijk feitenonderzoek’ door advocaten opnieuw op de agenda. Net als de minister van Justitie en Veiligheid vinden advocaten regulering van onderzoek onnodig. Vastleggen wat meewerken met het OM oplevert, is daarentegen wel wenselijk.