Meerwerk pas na overleg

Accountantskantoren moeten met hun klanten overleggen als de rekening door extra werkzaamheden (aanzienlijk) hoger zal uitvallen dan begroot. Als de accountant dat nalaat, hoeft de klant de laatste nota’s die nog openstaan niet meer te betalen. Dat zegt het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch. Natuurlijk geldt dit ook voor andere beroepsgroepen.