Moneyland-auteur vindt aandacht voor geldstromen te beperkt

Banken en andere financiële dienstverleners moeten zorgen voor meer transparantie van de fout-geldstromen, zegt de Britse journalist Oliver Bullough. Hij is auteur van Moneyland, een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals.

De schaduwkant van de globalisering is “het virtuele land van de rijken en gewetenlozen dat ik Moneyland noem”, schrijft Bullough in zijn boek. Op de Dag van de Fraudeonderzoeker zal hij 500 compliance-specialisten voorhouden hoe belangrijk het is om Moneyland aan te pakken.

Wat gaat u de bezoekers vertellen?

“Dat hangt ook van de vragen af. Maar ik heb het vooral over de schade die corruptie en kleptocratie toebrengen aan de kwetsbaarste mensen op de wereld. Smeergeld en gestolen geld kun je alleen verbergen met hulp van zakelijke dienstverleners in het Westen. Zoals banken, fiscalisten, juristen, accountants… De laatsten spelen een zeer belangrijke rol door illegale geldstromen te ontmaskeren of juist een legaal aanzien te geven als zij de stromen niet ontdekken.”

Zou je Nederland de rivierdelta van Moneyland kunnen noemen?

(Lacht): “Het is één van de belangrijkste steunpilaren van Moneyland, dat niet een bepaald land is maar overal en nergens te vinden is. De financiële constructiesin  Moneyland vragen om voortdurend onderhoud, anders storten ze in elkaar. Nederland is met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland één van de grote financiële centra.”

Volgens witwasexpert professor Brigitte Unger stroomt er elk jaar 5 miljard fout geld Nederland binnen en 4,3 er weer uit…

“Die getallen zijn vrij standaard. Nederland is een doorvoerland en op die manier een belangrijke schakel in het verbergen van gestolen geld.”

Veiligheid bedreigd

Tot welke schade leidt dat?

“Het duidelijkste gevolg is dat corruptie en stelen de macht van de staat en miltairen uithollen. Daardoor is het leger van bijvoorbeeld Nigeria niet opgewassen tegen terroristische organisaties op Nigeriaans grondgebied. De staat is door diefstal te zwak om zijn eigen territorium te beschermen en dat gaat ten koste van de veiligheid van burgers. Omdat politici het land bestelen in plaats van het te besturen, kunnen terroristische bewegingen zich verspreiden. Dat zie je ook in Oekraïne, Afghanistan en over de hele wereld.”

Wat kunnen wij er in Nederland tegen doen?

“Het is belangrijk dat Nederland begrijpt waar het geld vandaan komt. Er is meer openheid nodig. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. Zo moeten banken complete dossiers over de belanghebbenden opvragen. En als zij dat niet doen, moet de staat ze op een gepaste manier vervolgen.”

De Nederlandse grootbanken hebben duizenden jonge mensen aangesteld om ongebruikelijke transacties te monitoren. Is dat voldoende?

“Dat helpt zeker. Maar in het algemeen is het probleem bij witwasbestrijding dat er naar het verkeerde wordt gekeken. Bij meldingen van ongebruikelijke transacties kijk je naar het proces in plaats van naar de uitkomst. Je loopt het risico dat dienstverleners vooral hokjes afvinken en te weinig oog hebben voor wat er met het geld gebeurt.”

Verzwakt de Brexit de EU-positie in de strijd tegen fraude, corruptie en witwassen?

“Fraude, witwassen en financieel-economische criminaliteit in het algemeen zijn een internationaal, grensoverschrijdend verschijnsel. Voor de bestrijding moet je perfect samenwerken. Binnen de EU was het Verenigd Koninkrijk, samen met Nederland, één van de lidstaten die het actiefst heeft gepleit voor meer openheid. Door de Brexit staat niet alleen het Verenigd Koninkrijk zwakker, maar ook de EU. Dat is een groot verlies.”

Dit interview maakte ik voor het Institute for Financial Crime