Notarissen en de markt

Notarissen wachten niet meer ‘tot het grind knerpt’, maar verzinnen allerlei formules om zich op de markt te storten. In het Notariaat Magazine van deze maand belicht ik Firm24.com en ING Notaris Service.

Online one-stop-shop voor ondernemers

Wie?

Firm24 is opgericht door fiscalist Rick Schmitz en consultant Martijn Migchelsen (voorheen PwC). De derde partner is fiscalist Yves Gassler (Mazars, docent fiscaal recht aan notariële studenten van Universiteit Leiden).

Voor de notariële dienstverlening werkt Firm24 onder andere samen met Veldhuizen Beens Van de Castel Notarissen (Amersfoort). Mazars levert fiscale en accountancy-diensten, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn zorgt voor juridische documenten, Graydon voor handelsinformatie en ABN AMRO voor een gratis zakelijke rekening.

Waarom en wanneer?

Firm24 bestaat sinds september 2013 en is voortgekomen uit Online Flex BV, dat in oktober 2012 is opgericht om in te spelen op de invoering van de flex bv. Online Flex BV is een onafhankelijke onderneming ondernemers grotendeels online een bv kunnen oprichten. Dit bedrijf werkt samen met onder andere Matzinger Eversdijk Notarissen (Den Haag). Firm24 is opgericht omdat een ondernemer met zijn nieuwe bv ook behoefte heeft aan andere zakelijke diensten.

Waarvoor?

Online Flex BV richt zich op het online oprichten van met name bv’s. Firm24 is bedoeld als one stop shop voor de grotere ondernemingen uit het mkb. Ondernemers kunnen hier niet alleen een bv oprichten, maar ook de meest voorkomende andere diensten afnemen tegen een vaste prijs.

Hoe?

Naast notariële dienstverlening leveren de genoemde zakenpartners via Firm24 diensten op het gebied van financiële administratie, fiscaliteit en accountancy. Ook kunnen ondernemers juridische documenten opstellen – zelf of met hulp van de advocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Ondernemers die via Firm24 een bv oprichten beantwoorden online allerlei vragen. Medewerkers van Firm24 bellen de ondernemer op om een en ander te verifiëren, om te helpen of om nadere vragen te stellen. Ondernemers kunnen de medewerkers ook meteen bellen. Firm24 zorgt samen met de betrokken notariële dienstverlener voor de conceptakte en de online betaling.

De ondernemer vinkt online aan bij welk notariskantoor hij de akte wil laten passeren. De gekozen notaris controleert de gegevens en de bedoelingen van de ondernemer. De notaris stelt de definitieve versie van de akte op en passeert deze. Als de ondernemer niet naar een notaris uit het netwerk wil, kan hij een volmacht verlenen en een andere notaris (dichter in de buurt bijvoorbeeld) laten zorgen voor de legalisatie.

Hoeveel?

Een bv oprichten kost 350 euro en 800 euro als het binnen 24 uur moet. Vanaf 350 euro kunnen ondernemers een bv omzetten. Een holding en een werk bv oprichten kost 700 euro. Voor het oprichten van een stichting of een statutenwijziging rekent Firm24 450 euro. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Op dit moment doen enkele notariskantoren mee. Veldhuizen Beens Van de Castel Notarissen (Amersfoort) is bezig het netwerk uit te breiden totdat er in alle grote steden en in elke provincie een kantoor is. Yves Gassler ziet de landelijke dekking als ‘een aanmoediging voor ondernemers om bij oprichting zelf naar de notaris te gaan’.

Wat?

Voor de aangesloten notariskantoren gingen de kosten voor de baten uit. Na een jaar en een paar honderd oprichtingen is deelname aan Online Flex BV volgens Paul Eversdijk inmiddels ‘meer dan kostendekkend, zeker als je de spin-off meetelt’. Exacte cijfers noemt hij niet. Firm 24 is pas kort bezig. ‘Ook daar nemen de activiteiten toe,’ zegt Gassler.

De deelnemende kantoren zijn blij met Firm24 omdat zij via het internet meer potentiële cliënten bereiken en het persoonlijk contact met de online cliënten de kans biedt andere notariële aangelegenheden te bespreken. Paul Eversdijk: ‘We zijn positief: we krijgen nieuwe klanten en nieuwe zaken op meer dan alleen ondernemingsrechtgebied.’

Volgens Gassler zijn de online cliënten bijna allemaal zeer tevreden. En ook

de bestaande cliënten van de kantoren reageren niet zelden positief op de digitale ontwikkelingen. ‘Zij vinden het plezierig dat hun notaris mee gaat met zijn tijd.’

Waar?

Firm24 en Online Flex BV zijn gevestigd in Amsterdam-Zuidoost.

 

ING

 

 

 

 

Minder zorgen voor de bankklant

Wie?

Achter ING Notarisservice zit ENL Notarissen, een onderdeel van E&L Notarissen in Etten-Leur. Notaris Rob van den Eijnden voert daar met twee andere notarissen, drie kandidaten en vijftien medewerkers het notariaat.

Waarom en wanneer?

In 2003 begon de Utrechtse notaris Madeleine van der Wal (Derks Star Busmann) de service met de toenmalige Postbank. De bank wil haar cliënten ‘ontzorgen’ door hun onder meer een hypotheek- en/of transportakte aan te bieden voor een vast bedrag bij een landelijk netwerk van notariskantoren.

De KNB wil weten of de formule door de beugel kan en lokt een oordeel uit van de tuchtrechter. In 2005 zegt het Gerechtshof Amsterdam dat er weinig valt aan te merken op deze vorm van samenwerking.

Nadat de Postbank in opgegaan in ING bank gaat de service in 2009 verder onder de naam ING Notarisservice.

Omdat Derks Star Busmann besloten heeft zich alleen nog te richten op ondernemingen gaat de uitvoering van de Notarisservice in 2011 over naar het kantoor van Van den Eijnden. Na de wisseling stelt ENL Notarissen de tarieven van de akten naar beneden bij, onder de druk van de concurrentie.

Waarvoor?

Voor de bank is het, zoals gezegd, een manier om de klanten te ontzorgen. Voor Hoffspoor Notarissen in Rosmalen is deelname aan de service een manier om ‘het contact met ons verzorgingsgebied te versterken,’ zegt notaris Pieter Heeringa. Het gaat immers om bestaande of nieuwe cliënten uit de regio, die anders wellicht naar een ander kantoor zouden gaan.

Hoe?

ING wijst de klant bij het afsluiten van de hypotheek op de mogelijkheid van de service. De klant kan kiezen voor een eigen notaris of voor een notaris van de Notarisservice. Valt de keuze op de laatste optie dan bereidt ENL Notarissen de hypotheekakte voor. De bankklant ondertekent de akte bij het aangesloten kantoor in zijn regio. De klant hoeft in principe nooit langer dan een half uur te rijden naar de notaris. De passerend notaris doet de finale controle en verzorgt de Belehrung. De klant kan er ook voor kiezen de transportakte bij deze notaris te laten passeren voor eenzelfde bedrag.

De ING Notarisservice omvat verder onder meer schenkingsakten en akten van verdeling.

Sinds 5 oktober 2013 biedt ENL HuisNotarissen de ‘Huis’-variant aan. Daarbij komt de notaris naar het verkochte huis toe om de koopakte notarieel op te maken. De koper verleent de notaris daarbij een volmacht om de leverings- en hypotheekakte te passeren, zodat de koper daarvoor niet meer naar het notariskantoor hoeft. Volgens Rob van den Eijnden past deze service bij de behoefte van kopers om van de overdracht ‘een emotionele beleving’ te maken in het gekochte woonhuis.

Hoeveel?

Aan de ING Notarisservice doen 53 kantoren mee, waaronder Hoffspoor Notarissen. De deelnemende kantoren worden niet bij naam, maar bij plaatsnaam genoemd. Aan de Huis-service doen dertig á vijfendertig kantoren uit het ING-netwerk mee.

De klant betaalt 325 euro voor een hypotheek- of transportakte. Daar komen nog 45 euro aan recherchekosten, 77,70 euro aan btw en 132 euro aan inschrijvingskosten bij.  ENL en de passerend notaris verdelen de opbrengst onderling, gebaseerd op de inspanningen die ieder heeft geleverd.

ING en ENL betalen elkaar niets, zegt Van den Eijnden.

Wat?

Uit concurrentieoverwegingen wil Rob van den Eijnden geen cijfers noemen van het aantal akten of de omzet, zodat hier onduidelijk blijft wat de service voor ENL oplevert.

Pieter Heeringa zegt dat de akten van de ING Notarisservice ‘gelukkig niet het leeuwendeel’ uitmaken van de hypotheek- en transportakten die Hoffspoor Notarissen passeert. Voor Heeringa zijn de eindcontrole en het passeren kostendekkend, maar meer ook niet. Desondanks is hij tevreden met de vruchten van de deelname: het kantoor houdt contact met zijn verzorgingsgebied en er komt extra omzet uit aanverwante diensten uit voort.

Waar?

ING NotarisserviceENL Notarissen en ENL Huis Notarissen