Opzeggen bij onredelijke motorclub

Tijdens het jaarlijkse zomeruitje met de mannen van mijn fietsclub zie ik aan het ontbijt nogal eens motormuizen die hetzelfde gaan doen als wij: koersen door de heuvels en bergen. Uit de leren motorpakken zie ik echter zelden sportieve gestalten tevoorschijn komen. Bij deze wildemannen-buiten-kantooruren denk ik wel eens: ga fietsen of word lid van een échte motorclub!

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. Recentelijk werden Satudarah, Hells Angels en No Surrender door de rechter verboden en ontbonden wegens strijd met de openbare orde. Deze outlaw motor gangs zien zichzelf slechts als losse ‘chapters’ waaraan niets te ontbinden valt. Volgens de rechtbanken en het hof zijn het echter informele verenigingen.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun presentatie naar buiten en de interne regels. Zo moet een Hells Angel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een motorverzekering en een levens- en/of begrafenisverzekering. Het lijkt ‘We zijn er bijna’ van Omroep Max wel. Kortom, probeer nog eens een motorclub te vinden, waarvan je lid kunt worden.

De levens- en/of begrafenisverzekering hangt trouwens samen met de opzegging van het lidmaatschap, dat ‘forever’ is. Er staat dus een hoge prijs op vertrekken. De zogenoemde ‘bad standing’ is een fysiek afscheidsritueel, waarover het Gerechtshof Amsterdam zegt (R.O. 3.14): “Dat geweldpleging tegen uitgetreden leden de vrijheid van die leden beperkt om uit te treden spreekt voor zich en is ook een onaanvaardbare beperking van de negatieve vrijheid van vereniging. Dat die geweldpleging ook op zichzelf in strijd is met de openbare orde staat evenzeer buiten twijfel.”

Omissie

Het kan nog erger. Het bestuur van een “vereniging in georganiseerd toeren op motoren” zette een bestuurslid op schandalige wijze buiten. Na enkele “incidenten” besloot het de ‘captain at arms’ te royeren. De weggestuurde captain kreeg een boete van 1000 euro wegens “out in bad standing” en moest nog 400 euro achterstallige contributie betalen en een boete van 1000 euro.

Het bestuur schakelde Juristu Incassodiensten in, dat namens de toerclub naar de rechter stapte. De captain liet zich verdedigen door een jurist van Univé Rechtshulp, die vond dat er – in strijd met artikel 2:8 BW – geen sprake was geweest van een zorgvuldige belangenafweging. Zijn cliënt heeft geen redelijke kans gehad had om zijn standpunt te verkondigen. Hij was niet naar de bestuursvergadering gegaan, omdat die werd gehouden bij de president thuis en een “escalatie zeer waarschijnlijk was”. De captain “heeft daarom voor zijn gezondheid gekozen”.

De kantonrechter vindt dat het bestuur de captain op grond van de artikel 2:35 lid 4 BW en de statuten ten spoedigste schriftelijk in kennis had moeten stellen van het royement. Ook had het hem moeten laten weten dat hij in beroep kon gaan bij de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft de captain daarentegen op het verkeerde been gezet door te schrijven dat beroep tegen een ontzettingsbesluit niet mogelijk is.

Voordat de captain de ontzetting kon aanvechten bij de rechter, moest hij de interne beroepsmogelijkheid benutten. Volgens de kantonrechter heeft het bestuur de captain daardoor de mogelijkheid onthouden om beroep in te stellen en diens recht op hoor en wederhoor veronachtzaamd. De captain doet terecht een beroep op artikel 2:8 BW, dat redelijk en billijk handelen binnen een rechtspersoon voorschrijft.

De motorclub kan fluiten naar zijn centen, omdat het innen van de achterstallige contributie tegen deze achtergrond “onaanvaardbaar” is, terwijl het bestuur volgens de statuten geen boetes kan opleggen. Een motorclub die onredelijk en onbillijk handelt? Het zou verboden moeten worden! Een beetje kerel wil toch geen lid worden van zo’n club…

No member

Ik schaar mij ‘forever’ achter Groucho Marx, die zei: “Ik wil niet lid zijn van een organisatie die mij zou accepteren als lid.”