Creativiteit accountant beperkt

Domweg aangeleverde feiten en cijfers in een model gieten, is niet creatief genoeg om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Een curator mag het participatiememorandum en waarderingsrapport dat een accountantskantoor uit Maastricht opstelde daarom zonder betaling aan anderen geven. De gekozen bewoordingen maken de ‘voortbrengsels’ evenmin tot een eigen en oorspronkelijk werk, omdat er geen sprake is van creatieve keuze, zegt de kantonrechter.