Fiscus mag backup bedrijfsserver vragen

De belastinginspecteur mag een bedrijf  vragen hem een volledige backup te verstrekken van de server, waarop de bedrijfsadministratie wordt bijgehouden. Ook als die backup de boekhouding van twee andere bedrijven bevat en persoonlijke e-mails van personeelsleden. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gezegd na een klacht van drie Noorse bedrijven. » Lees verder

Hoe oneerlijk kun je zijn?

Maart 2013 was ook guur vanwege de vele berichten over oneerlijke advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en opsporingambtenaren. En berichten die twijfel zwaaien over de eerlijkheid van forensisch deskundigen en officieren van justitie. Hoe oneerlijk kun je zijn, voordat je je zelf oneerlijk gaat voelen? En hoe kan een Amsterdamse hoofdadvocaat-generaal ineens zo eerlijk zijn om alsnog een ontlastend rapport uit de kast te trekken? Een lichtpunt? » Lees verder

“Belastinginspecteur is overlegkampioen”

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”  is al decennia lang de leus van de Belastingdienst. Ook weer in het nieuwste televisiespotje. Strengheid en overleg kenmerken de Belastingdienst. De grootste rijksdienst van Nederland overlegt met bedrijven over de aangifte. Volgens historicus Rik Peters is het uniek in de geschiedenis van de natiestaat is het uniek dat een overheidsorgaan voorstelt om de burger te beschouwen als partner en daarmee een vertrouwensrelatie aan te gaan. » Lees verder

Een duwtje in de rug

Studeren is kostbaar en studiefinanciering vaak niet voldoende om rond te komen. Hoe kun je als ouders je kinderen fiscaal voordelig helpen? Bijdragen aan de kosten van levensonderhoud levert geen belastingaftrek op als het kind een beurs heeft. Je kunt 5 mille belastingvrij schenken, als je het hebt. En wie nog meer over heeft, kan een huis kopen of financieren. » Lees verder

“Witwasmeldplicht hooguit preventief”

Veel doet de recherche niet met de informatie uit witwasmeldingen. Maar de plicht voor onder anderen zakelijke dienstverleners om  ongebruikelijke transacties te melden, voorkomt waarschijnlijk enigszins dat zij samenwerken met witwassers. De meldplicht is daarom – tot ergernis van de dienstverleners – met ingang van 2013 opnieuw uitgebreid. Voor Het Register legde meldplichtspecialiste Maaike Stouten aan belastingadviseurs enLex Press uit wat de gevolgen zijn. » Lees verder

Mkb verstrikt in fraudebepalingen

Om te voorkomen dat multinationals de trukendoos opentrekken om te profiteren van het meest gunstige belastingstelsel zit de wetgeving vol met anti-misbruikbepalingen. De bepalingen zijn niet robuust, de fiscus plaatst er alleen maar prikkeldraad mee, waarin ook het mkb verstrikt raakt. Maar de vennootschapsbelasting verlichten voor het mkb kan gemakkelijk, zegt universitair docent Jan van de Streek in dit interview dat Lex Press maakte voor Het Register.

» Lees verder

Fiscus zal notaris niet overvragen

De ‘Edelweiss-route’ is sinds 1 januari afgesloten. Executeurs moeten voortaan aangifte erfbelasting doen en blijven tot in lengte van dagen hoofdelijk aansprakelijk voor onvolledige en onjuiste aangifte. Verder krijgt de Belastingdienst inzage in de notariële derdengeldenrekening. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën verzekert vier weken na de invoering dat de Belastingdienst ‘terughoudend’ met de nieuwe bevoegheden zal omgaan. En dat bekwame, integere notarissen niets te vrezen hebben. » Lees verder