Ambtenaren 25 procent korten mag

Om de nationale begroting in evenwicht te krijgen, mogen staten flink snijden in ambtenarensalarissen, volgens een uitspraak van het EHRM. De zaak kwam aan het rollen toen de Roemeense regering ambtenarensalarissen van medio tot eind 2010 met 25 procent kortte, waarna twee gemeenteambtenaren die korting aanvochten. Onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bestaat er geen recht op behoud van een bepaald salaris. Regeringen hebben een zekere beleidsvrijheid om de individuele grondrechten af te wegen tegen het algemeen belang. Volgens het Hof heeft de Roemeense regering de grenzen van die vrijheid niet overschreden en daarom geen inbreuk gemaakt op de bescherming van eigendom. (Dit bericht verscheen onlangs hier)