Accountant zit te stil als-ie geschoren wordt

Hebben de media macht? Indirect hebben kritische berichten en opinies over accountancy veel invloed. Toch onderhouden accountantskantoren niet altijd warme banden met de media. Zij beroepen zich regelmatig op hun geheimhoudingsplicht en communiceren bij voorkeur met de media voor marketingdoeleinden. Dat kan op korte termijn werken. Maar op den duur is het niet effectief om stil te zitten als je wordt geschoren. » Lees verder

Verschenen: Het Meesterbrein

‘Door onze manier van denken kunnen wij welhaast niet anders dan de werkelijkheid vervormen,’ zei Daan Asser, oud-raadsheer in Hoge Raad, in 1999 in zijn jaarrede voor de Nederlandse Juristen Vereniging. Hoe denken juristen dan? Lees het in de associatieve inleiding op het juridisch denken, dat ik schreef voor advocaten en hun zakenrelaties.  » Lees verder