DNA bewijs voert naar overvallers juwelier

DNA sporen leidden naar de overvallers van een juwelier in Hillegom.Het bewijs is niet onomstreden, omdat het afkomstig is uit mengprofielen’ die naar verschillende personen wijzen. Dat stelt hogere eisen aan DNA-rapportages. Die kunnen leesbaarder en begrijpelijker, leert onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut ziet echter geen reden om zijn rapporten te herschrijven.

» Lees verder

DNA en gerechtelijke dwaling

In de Deventer moordzaak zijn opnieuw twijfels geuit over de betrouwbaarheid van het DNA-materiaal. De hypothese dat het sporenmateriaal afkomstig is van Louwes’ speeksel is niet onderzocht. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat er, gezien de concentratie, van uit dat het afkomstig is van huidcellen. Maar daarmee ondersteunt het instituut het geweldscenario van het OM, zei dwaling-onderzoeker Ton Derksen op 3 april tijdens een discussiemiddag van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten NVSA. » Lees verder