Boer zoekt ruil

Als je versnippering van landbouwgronden wilt tegengaan, meer natuur wilt of het landschap gewoon beter wilt inrichten, kun je boeren en grondeigenaren het best zelf grond laten ruilen. Dat werkt beter en sneller dan gedwongen herverkavelen of onteigenen. Ook in verstedelijkt gebied trouwens. Of de notaris daarbij een initiërende rol kan spelen, is de vraag. » Lees verder