Trage rechters worden opgejut

Een Duitse rechter kan zich niet verschuilen achter zijn ‘gründlichkeit’ of de onafhankelijkheid van de rechtspraak als hij te langzaam werkt. Hij maakt weliswaar meer uren dan hij zou moeten, maar zijn productie ligt een derde lager dan die van andere rechters. De president van de rechtbank legde hem een schorsing en een vermaning op. De trage rechter heeft deze zonder succes aangevochten bij de speciale rechtbank voor rechterlijke arbeidsgeschillen. Hij kreeg op één punt gelijk: de president mag zich niet bemoeien met de volgorde waarin hij zaken afhandelt, zo meldt het Duitse Legal Tribune. De Brugse rechter Paul Verstraete werd eerst een maand geschorst voordat hij werd ontslagen omdat hij te langzaam werkte. In 2009 zette de hoogste Belgische rechter een streep door dat ontslag. Maar Verstraete moest wel twee maanden lang 20 procent van zijn salaris inleveren.In Nederland kan de Hoge Raad rechters ontslaan wegens ‘ongeschiktheid’. Omdat de gerechtsbesturen elk kwartaal de output van rechters bespreken, is het nog niet zover gekomen dat een rechter wegens traagheid werd ontslagen.