Vaticaan duikt weg voor sex claims

Nu de clerus niet meer kan wegduiken voor de beschuldigingen van seksueel misbruik probeert het Vaticaan te ontsnappen aan schadeclaims. Advocaat Jeffrey Lena van het Vaticaan heeft mogelijk een vluchtweg gevonden om zijn cliënt te vrijwaren van miljoenenclaims tegen bisschoppen die kindermisbruik door priesters hebben toegestaan. Bisschoppen zijn geen werknemers van het Vaticaan, omdat zij niet worden betaald door Rome, niet namens Rome handelen en evenmin dagelijks worden gecontroleerd door de paus.