Juridische stemwijzer

Ik kan mij niet herinneren dat er ooit zo veel juristen lijsttrekker waren en dat ik zo lang en zo ver heb gezweefd. De rechtsstatelijke stemwijzer maant mij op de Christen Unie te stemmen. God zij dank is dit instrument volgens een echte rechtsstaatexpert omstreden.

Volgens de gewone stemwijzer staat mijn linker been rechts in het politieke spectrum en mijn rechterbeen links. Dat is bij de financiële stemwijzer niet anders, maar dit is dan ook niet meer dan een slap aftreksel van de gewone. De fiscale stemwijzer doet mij GroenLinks aan de hand. Er is natuurlijk niets tegen groen, tenzij het op de ervaring van de lijsttrekker slaat.

Gelukkig zijn er ook allerlei verkiezingsbijeenkomsten om te zien waar het rode potlood moet landen. Zo organiseert de KNB politieke café’s. Het Institute for Financial Crime houdt een verkiezingsdebat omdat fraude de maatschappij miljarden kost, maar er vrijwel geen enkele partij iets over de bestrijding ervan in het programma heeft staan. Met uitzondering van de Piratenpartij, die het recht op zelfbeschikking predikt en waarvan de lijsttrekker verbonden was aan de digitaleburgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Maar een one issue party is geen echte optie, daarom valt ook Art1kel af.

Is de Niet-Stemmerspartij wel een serieuze partij van een gezaghebbend advocaat of een gimmick van een dwarse aandachtstrekker? De redactie van Mr. vindt het eerste en gaf de lijsttrekker onlangs een podium. Ik meen het laatste. Een verstandig jurist gaat niet stemmen op iemand die de politiek niet in wil en kamerzetels leeg wil laten.

Er zijn meer lijsttrekkers jurist. Thierry Baudet bijvoorbeeld. Hij schreef een proefschrift tegen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en andere Europese instituties. Ik vind het hof een onmisbaar toevluchtsoord. Ook voor Nederlanders, zo lang wetten niet aan de Grondwet kunnen worden getoetst.

Als het om grondrechten gaat, scoort Lodewijk Asscher een stuk hoger met zijn proefschrift over digitale communicatievrijheid. Hij was een Piraat avant-la-lettre. SGP-er Kees van der Staaij zit meer op de anti-Europese lijn van Baudet met zijn initiatiefvoorstel om de drempel voor de ratificatie van verdragen te verhogen. De SGP haalde bakzeil bij het Europese Hof toen zij klaagde over de Hoge Raad die vindt dat de partij vrouwen het passief kiesrecht niet mag ontzeggen.

Sybrand van Haersma Buma dan maar? Hij werkte jaren als stafjurist bij de Raad van State voordat hij de Tweede Kamer in ging. Tja, als je voor de scheiding van kerk en staat bent, is stemmen op een confessionele partij lastig.

Ik ben er dus nog niet zeker van dat het heil van juristen komt en zweef nog even door tot 15 maart.

Dit blog verscheen ook bij Mr.