Corporate investigations: twijfels aan onpartijdigheid

De FIOD en het Openbaar Ministerie willen zwaarder gaan leunen op het onderzoek dat bedrijven, die worden verdacht van fraude of corruptie, zelf laten uitvoeren door en onder regie van hun advocaat. Maar kunnen advocaten wel objectief feitenonderzoek doen als zij de belangen van hun cliënt moeten behartigen?  Of doen advocaten als corporate investigators aan ‘vaagheidsvinding’? » Lees verder

‘Notaris verdacht door onbegrip OM’

Het Openbaar Ministerie snapt te weinig van de notariële praktijk en verdenkt notaris Maarten Prinsze daarom ten onrechte van strafbare feiten, zeggen Prinsze en de beroepsorganisatie KNB. Na een doorzoeking van zijn woning en kantoor zat de notaris ruim twee weken in hechtenis  op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen en het niet melden van ongebruikelijke transacties. Wat maak je dan zoal mee? » Lees verder

Dubbelloops geweer tegen accountants die fraude verhullen

Het Openbaar Ministerie mag drie oud-partners van KPMG niet vervolgen wegens de verdenking van valsheid in geschrift en het verhullen van smeergeldbetalingen, zei de Rechtbank Midden-Nederland in april. Het OM heeft beroep aangetekend, maar weet nog niet of het dit appel doorzet. Het vindt in ieder geval wel dat ernstige overtredingen van accountants niet alleen moeten worden voorgelegd aan de tuchtrechter, maar ook aan de strafrechter. » Lees verder

Van aanklager tot advocaat

Als officier van justitie moest Aldo Verbruggen een onderzoek naar het gebruik van ge-‘phiste’ persoonsgegeven door grote advocatenkantoren staken. Op last van de voormalige landsadvocaat. Ook Robert Hein Broekhuisen werd wel eens teruggefloten toen hij nog officier was. Anneke Wezel vond de overgang van het OM naar de corporale Zuidas-cultuur heftig. Nu is ze senator en sociaal advocaat. Drie portretten van aanklagers die advocaat werden. » Lees verder

Onbehagen

Het is een kleine, maar veel betekende zaak. Een wielrenner maakt buiten de bebouwde kom van Hengelo flink vaart op het brede fietspad langs de Oldenzaalsestraat.  Naar eigen zeggen rijdt hij zo’n 40 á 50 km/u. Hij kan geen kant op als een Volkswagen vanachter een geparkeerde auto opduikt. De automobilist, die volgens het proces-verbaal niet sneller rijdt dan 3 km/u, kan de snelle wielrenner niet ontwijken. » Lees verder

Voorbeeldgedrag

In de film over Lucia de B. speelde de rechercheur een vriendelijke bijrol. Het OM werd neergezet als de kwaaie pier. Ook de rechtbank en het Gerechtshof, die het aangedragen schakelbewijs overnamen, kwamen er niet goed af. De verfilming speelt misschien iets te veel op de man – de openbare aanklagers waren overigens vrouw. Maar om een verhaal te vertellen, heb je nu eenmaal mensen nodig. » Lees verder

Vertieting

Mannelijkheid wordt al op de gefeminiseerde basisschool in de knop gebroken. Reden te meer om me onder invloed van de Vijftig-Tinten-Grijs-nostalgie te vermannen met beginnende baard, Australian hat en doortastendheid in bed. Toch lijkt de wereld ook te kampen met een gebrek aan vrouwelijkheid. » Lees verder

Master tips van Gerard Spong

Een goede heldere pleitnota maken, is voor strafpleiters niet vanzelfsprekend maar wel aan te bevelen, vindt Gerard Spong. Tijdens een Masterclass van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten gaf hij tips en belichtte hij onder meer de mogelijkheden die het concept van ‘redelijk denkend officier’ biedt om het Openbaar Ministerie tot fatsoenlijk werk aan te zetten. » Lees verder