‘Straatsburg’ wil advocaat bij verhoor

De advocaat moet een actieve rol kunnen spelen tijdens het politieverhoor. Dat zegt oud-president van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Jean-Paul Costa (foto Geert Snoeijer). Als president heeft hij gezorgd voor enkele belangrijke uitspraken hierover. Costa vindt het ‘zeer wenselijk’ dat de Nederlandse regering en de Hoge Raad de ‘Salduz’-uitspraken zo uitleggen dat de advocaat actief kan optreden tijdens het politieverhoor. Totnutoe gaan die ervanuit dat de advocaat alleen vooraf instructies mag geven. Lees verder

Hoge Raad: pleidooi te snel afgewezen

De Hoge Raad vindt dat het verzoek om in een civiele procedure te mogen pleiten niet zonder meer mag worden afgewezen omdat de eiser te laat is met zijn memorie van grieven. Dat mag ook niet om de enkele reden dat ‘een aktewisseling heeft plaatsgevonden nadat de zaak naar de rol is verwezen voor partijberaad’. De Hoge Raad heeft daarom de arresten van het Hof ’s Hertogenbosch en het Hof Amsterdam vernietigd. Het Bossche hof vond dat een verdere vertraging van zes weken na twee jaar wachten met de memorie van grieven in strijd zou zijn met een goede procesorde. De Hoge Raad vindt dat oordeel in de gegeven omstandigheden ‘onbegrijpelijk’ (RO 3.4.4). » Lees verder