Haarkloverij bij Duitse rechter

Ziet u Rijdende Rechter Frank Visser al op een wankelend keukentrapje klimmen om hoofdhuid en haar van een ontevreden kappersklant te inspecteren? Ik wel. Of de rechter van het Amtsgericht München een trapje besteeg, is niet duidelijk. Wel inspecteerde hij de hoofdhuid van een ontevreden kappersklant, die vergeefs vroeg om smartengeld omdat het kapsel toch wel erg kort was uitgevallen. Weiter lesen

Bijter en verduisteraar leven voort

Dierenleed Nadat Dobermann Pincher Storm een kat heeft doodgebeten, laat de politie hem dezelfde dag nog inslapen. Foei! Nu moet de Staat het baasje van storm de schade vergoeden. Koop er een mooie goudvis van! | Erfenis De Franse industrieel Jan Luc Lagardère verduisterde geld van zijn bedrijven, maar werd niet bestraft. Het Hof van Beroep in Versailles liet zijn erfgenamen de schade de betalen. Oneerlijk, zegt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Klantvriendelijkheid die te ver gaat

Een man schakelt een advocaat in omdat hij met zijn ex steggelt over de alimentatievergoeding. In plaats van te procedere, schrijft de advocaat drie valse alimentatiebeschikkingen. Daarin staat dat de cliënt minder alimentatie en minder incassokosten moet betalen dan uiteindelijk het geval blijkt. Om de ontdekking van het bedrog uit te stellen, betaalt de advocaat 37 mille uit eigen zak. Maar als het bedrog niet meer te verbergen valt, geeft de advocaat zich aan. De advocaat  is inmiddels van het tableau geschrapt. Moeten zijn kantoorgenoten hangen voor zijn bedrog? Lees verder >

Erin gevlogen bij Transavia…

Hoe klein mogen de kleine lettertjes zijn die bij een contract horen? Je weet wel, die lettertjes waarmee leveranciers hun klanten er wel eens in laten vliegen.

Het is woensdag 19 januari 2011. Met mijn vrouw ben ik onderweg naar het vliegveld van Napels. De taxichauffeur vindt het maar niets dat wij zijn stad associëren met de Camorra. Hij wijt de vuilnisbelten langs de weg aan de machteloze politiek. Tja, soms sta je inderdaad machteloos. » Lees verder

Ambtenaren 25 procent korten mag

Om de nationale begroting in evenwicht te krijgen, mogen staten flink snijden in ambtenarensalarissen, volgens een uitspraak van het EHRM. De zaak kwam aan het rollen toen de Roemeense regering ambtenarensalarissen van medio tot eind 2010 met 25 procent kortte, waarna twee gemeenteambtenaren die korting aanvochten. Onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bestaat er geen recht op behoud van een bepaald salaris. Regeringen hebben een zekere beleidsvrijheid om de individuele grondrechten af te wegen tegen het algemeen belang. Volgens het Hof heeft de Roemeense regering de grenzen van die vrijheid niet overschreden en daarom geen inbreuk gemaakt op de bescherming van eigendom. (Dit bericht verscheen onlangs hier)

Supreme Court beperkt claims

De accountant aansprakelijk stellen voor lijken die uit de kast vallen, is een veel beproefde methode om de geleden schade enigszins goed te maken. Dat de opdrachtgever van de accountant dat doet, is tot daaraan toe. Maar de claims van derden moeten worden ingeperkt. Anders is er straks geen wereldwijd accountantskantoor meer over. Daarom hoeft KPMG US een opgelegde schadevergoeding van 38 miljoen dollar niet te betalen. Accountants zijn alleen aansprakelijk tegenover derden wanneer zij ermee akkoord zijn gegaan dat die derden hun (audit)rapporten gebruiken voor de gewraakte transactie. Dat heeft het US Supreme Court op 16 februari gezegd. Lees meer

Meerwerk pas na overleg

Accountantskantoren moeten met hun klanten overleggen als de rekening door extra werkzaamheden (aanzienlijk) hoger zal uitvallen dan begroot. Als de accountant dat nalaat, hoeft de klant de laatste nota’s die nog openstaan niet meer te betalen. Dat zegt het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch. Natuurlijk geldt dit ook voor andere beroepsgroepen.