Erin gevlogen bij Transavia…

Hoe klein mogen de kleine lettertjes zijn die bij een contract horen? Je weet wel, die lettertjes waarmee leveranciers hun klanten er wel eens in laten vliegen.

Het is woensdag 19 januari 2011. Met mijn vrouw ben ik onderweg naar het vliegveld van Napels. De taxichauffeur vindt het maar niets dat wij zijn stad associëren met de Camorra. Hij wijt de vuilnisbelten langs de weg aan de machteloze politiek. Tja, soms sta je inderdaad machteloos. » Lees verder

Ambtenaren 25 procent korten mag

Om de nationale begroting in evenwicht te krijgen, mogen staten flink snijden in ambtenarensalarissen, volgens een uitspraak van het EHRM. De zaak kwam aan het rollen toen de Roemeense regering ambtenarensalarissen van medio tot eind 2010 met 25 procent kortte, waarna twee gemeenteambtenaren die korting aanvochten. Onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bestaat er geen recht op behoud van een bepaald salaris. Regeringen hebben een zekere beleidsvrijheid om de individuele grondrechten af te wegen tegen het algemeen belang. Volgens het Hof heeft de Roemeense regering de grenzen van die vrijheid niet overschreden en daarom geen inbreuk gemaakt op de bescherming van eigendom. (Dit bericht verscheen onlangs hier)

Supreme Court beperkt claims

De accountant aansprakelijk stellen voor lijken die uit de kast vallen, is een veel beproefde methode om de geleden schade enigszins goed te maken. Dat de opdrachtgever van de accountant dat doet, is tot daaraan toe. Maar de claims van derden moeten worden ingeperkt. Anders is er straks geen wereldwijd accountantskantoor meer over. Daarom hoeft KPMG US een opgelegde schadevergoeding van 38 miljoen dollar niet te betalen. Accountants zijn alleen aansprakelijk tegenover derden wanneer zij ermee akkoord zijn gegaan dat die derden hun (audit)rapporten gebruiken voor de gewraakte transactie. Dat heeft het US Supreme Court op 16 februari gezegd. Lees meer

Meerwerk pas na overleg

Accountantskantoren moeten met hun klanten overleggen als de rekening door extra werkzaamheden (aanzienlijk) hoger zal uitvallen dan begroot. Als de accountant dat nalaat, hoeft de klant de laatste nota’s die nog openstaan niet meer te betalen. Dat zegt het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch. Natuurlijk geldt dit ook voor andere beroepsgroepen.

‘Straatsburg’ wil advocaat bij verhoor

De advocaat moet een actieve rol kunnen spelen tijdens het politieverhoor. Dat zegt oud-president van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Jean-Paul Costa (foto Geert Snoeijer). Als president heeft hij gezorgd voor enkele belangrijke uitspraken hierover. Costa vindt het ‘zeer wenselijk’ dat de Nederlandse regering en de Hoge Raad de ‘Salduz’-uitspraken zo uitleggen dat de advocaat actief kan optreden tijdens het politieverhoor. Totnutoe gaan die ervanuit dat de advocaat alleen vooraf instructies mag geven. Lees verder

Hoge Raad: pleidooi te snel afgewezen

De Hoge Raad vindt dat het verzoek om in een civiele procedure te mogen pleiten niet zonder meer mag worden afgewezen omdat de eiser te laat is met zijn memorie van grieven. Dat mag ook niet om de enkele reden dat ‘een aktewisseling heeft plaatsgevonden nadat de zaak naar de rol is verwezen voor partijberaad’. De Hoge Raad heeft daarom de arresten van het Hof ’s Hertogenbosch en het Hof Amsterdam vernietigd. Het Bossche hof vond dat een verdere vertraging van zes weken na twee jaar wachten met de memorie van grieven in strijd zou zijn met een goede procesorde. De Hoge Raad vindt dat oordeel in de gegeven omstandigheden ‘onbegrijpelijk’ (RO 3.4.4). » Lees verder