‘Domme ondernemer wordt ook niet belast voor potentiële winst’

Mensenrechten spelen in het materiële belastingrecht niet zo’n grote rol. In het fiscale boeterecht wel; daar is de rechter iets minder terughoudend, zegt René Niessen die op 7 september afscheid nam als hoogleraar formeel belastingrecht aan de Radboud Universiteit. Als advocaat-generaal adviseert hij de Hoge Raad over het al dan niet verwerpen van een cassatieberoep. Volgens Niessen zouden adviseurs veel vaker de hoogte van een boete moeten aanvechten. ‘Daar ligt gewoon geld klaar.’ » Lees verder

Vermiste babies

Is mijn kind echt gestorven bij de geboorte? Of heeft het ziekenhuis hem ter adoptie aangeboden? Dat vraagt de Servische Zorica Jovanović zich al sinds 1983 af. Zij kreeg het lijkje van haar zoontje nooit te zien en zijn dood is niet officieel geregistreerd. » Lees verder

Europese grondrechten steeds belangrijker

De betekenis van EU-Handvest van de grondrechten wint aan gewicht. En niet alleen bij de voorbereiding van EU-wetgeving. ‘Het Handvest wordt ook steeds meer gebruikt bij rechterlijke beslissingen,’ laat Eurocommissaris voor Justitie, Viviane Reding weten. Zo is het aantal arresten waarin Europese grondrechten worden aangehaald, is met 50 procent gestegen, zegt Eurocommissaris Viviane Reding. Lees verder

Een geweten voor de overheid

Na negentien jaar ‘dralen’ komt er dan eindelijk het College voor de rechten van de mens (CRM). In Afghanistan was men ‘stomverbaasd’ dat Nederland nog geen nationaal mensenrechteninstituut had. Zo’n instituut is hard nodig om mensenrechtenschendingen in Nederland zelf te kunnen onderzoeken en aan te pakken. De Nationale ombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Commissie Gelijke Behandeling deden dat al. De Commissie wordt nu CRM. Lees meer over de voorgeschiedenis in Geweten voor de overheid

‘Straatsburg’ wil advocaat bij verhoor

De advocaat moet een actieve rol kunnen spelen tijdens het politieverhoor. Dat zegt oud-president van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Jean-Paul Costa (foto Geert Snoeijer). Als president heeft hij gezorgd voor enkele belangrijke uitspraken hierover. Costa vindt het ‘zeer wenselijk’ dat de Nederlandse regering en de Hoge Raad de ‘Salduz’-uitspraken zo uitleggen dat de advocaat actief kan optreden tijdens het politieverhoor. Totnutoe gaan die ervanuit dat de advocaat alleen vooraf instructies mag geven. Lees verder