EU is controlestaat geworden

In Nederland kwamen in korte tijd drie aanbestedingsaffaires rond Ordina, Defensie en de politie aan het licht. Als dat zou gebeuren in Brussel, zou morgen tenminste één Commissaris op straat staan, zegt Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Maar in Brussel gaat het ook niet helemaal lekker. De Europese Rekenkamer keurde de Europese uitgaven voor de twintigste keer af, maar het Europees Parlement verleende de Europese Commissie opnieuw decharge. » Lees verder

Europese grondrechten steeds belangrijker

De betekenis van EU-Handvest van de grondrechten wint aan gewicht. En niet alleen bij de voorbereiding van EU-wetgeving. ‘Het Handvest wordt ook steeds meer gebruikt bij rechterlijke beslissingen,’ laat Eurocommissaris voor Justitie, Viviane Reding weten. Zo is het aantal arresten waarin Europese grondrechten worden aangehaald, is met 50 procent gestegen, zegt Eurocommissaris Viviane Reding. Lees verder