Tesla-subsidie en belastingfaciliteiten tegen het licht houden

Tesla’s en Outlanders subsidiëren is een hele dure manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar er kunnen nog andere beleidsdoelen zijn om elektrisch autorijden fiscaal te faciliteren. Als het maar rechtmatig en doelmatig is, zegt Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer. Zo zijn forfaits doelmatig voor de belastingheffing, maar mag de fictie niet te ver afstaan van de werkelijkheid. ‘Als je forfaits en faciliteiten niet tijdig evalueert, verlies je het vertrouwen.’ » Lees verder

‘Moreel leiderschap zit in ieder van ons’

‘Door moreel leiderschap toe te passen, voel je je prettiger,’ zegt oud-rechter, voormalig Nationaal-ombudsman, hoogleraar en lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer. In zijn boek Moreel leiderschap vlecht hij de inzichten uit zijn publieke functies en wetenschappelijk onderzoek aan elkaar tot een pleidooi voor langzaam denken, luisteren naar de ander op basis van vertrouwen en een evenwicht tussen rationaliteit, emotie en morele waarden.

» Lees verder

EU is controlestaat geworden

In Nederland kwamen in korte tijd drie aanbestedingsaffaires rond Ordina, Defensie en de politie aan het licht. Als dat zou gebeuren in Brussel, zou morgen tenminste één Commissaris op straat staan, zegt Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Maar in Brussel gaat het ook niet helemaal lekker. De Europese Rekenkamer keurde de Europese uitgaven voor de twintigste keer af, maar het Europees Parlement verleende de Europese Commissie opnieuw decharge. » Lees verder