Integere accountants krijg je niet met papier

Het komt niet vaak voor dat een accountant moet toegeven uit hebzucht een halve ton achterover te hebben gedrukt bij de klant. Een accountant die helpt bij het maskeren van zorgfraude is gelukkig ook zeldzaam. Niettemin hebben accountants die niet integer zijn al een schat aan tuchtrechtspraak opgeleverd. Een selectie daarvan bespreken Marcel Pheijfer en ik in dit artikel.