Accountant moet kantoorgenoot aanklagen

Het tuchtrecht is goed voor het maatschappelijk vertrouwen in het accountantsberoep. Daarom zouden kantoren tuchtklachten moeten indienen tegen hun eigen medewerkers als die ernstig tekortschieten, zegt juriste Rianne Herregodts. Zij promoveerde op Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen. Daarin vergelijkt zij de tuchtnormen voor artsen, advocaten en accountants na 17.000 tuchtrechtuitspraken te hebben onderzocht. » Lees verder

Accountantstuchtrecht lijdt onder dode hoek

De NBA manifesteert zich steeds meer als ‘hofleverancier’ van de Accountantskamer, maar kan niet zelfstandig een complexe zaak aan. Klachten over wettelijke controles laat de NBA over aan de AFM, die over de feiten beschikt maar weinig klachten indient. Moet er een aparte openbare aanklager of onderzoeksinstituut komen voor de dode hoek van het accountantstuchtrecht? » Lees verder

Accountants aarzelen over verbeteringen

Verander of verdwijn. Grote accountantskantoren lijken te beseffen dat er echt iets moet veranderen. De minister van Financiën wil dat de beroepsgroep over een jaar het merendeel van de drieënvijftig aangekondigde verbeteringsmaatregelen op de rails heeft staan. Maar op de Accountantsdag 2014, die op 26 november werd gehouden, leek niet elke accountant daar vertrouwen in te hebben. En is het eigenlijk wel nodig? (Foto: Marja Brouwer-Franken/NBA) » Lees verder