25 uur per dag rekenen

De bestuursvoorzitter van een accountantskantoor declareert bij zijn klanten en de partners van het kantoor het dubbele van wat een mens fysiek in een jaar aan uren kan maken, terwijl hij bovendien vier maanden per jaar in Azië verblijft. De tuchtrechter voor accountants tikt hem op de vingers, tot grote instemming van gedupeerde kantoorgenoten en andere accountants. De samenvatting van de uitspraak die Lex Press maakte was in 2012 op accountant.nl het meest gelezen bericht.

De DSB accountant en de toekomst

Accountant Ernst & Young gaf een paar maanden voor het faillissement van DSB een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekening. Ten onrechte? De tuchtrechter van accountants kan het niet zeggen, omdat de Autoriteit Financiële Markten te laat kwam met de klacht hierover. Voor andere tekortkomingen werd de accountant berispt. Als accountant hoef je pas te twijfelen aan de continuïteit van een klant en de mooie woorden van de directie over de toekomst als je vrijwel zeker weet dat het niet klopt, zo blijkt uit de uitspraak van de Accountantskamer.

Kom met klachten over extern accountants

Valt er over extern accountants die de boeken bij grote bedrijven controleren niet te klagen? Je zou het wel denken, want de Accountantskamer, die beoordeelt of accountants zich houden aan de regels en principes voor een goede beroepsuitoefening, krijgt er vrijwel nooit klachten over. Voorzitter Michiel Werkhoven van de Accountantskamer zou daarom graag meer klachten zien over extern accountants.“We tuchtigen nu vooral de mkb-accountants en ik vermoed dat deze niet vaker in de fout gaan dan accountants in de wettelijke-controlepraktijk. >Interview Michiel Werkhoven

Beleggen in grond? Nooit doen!

In de jaren negentig werkten notarissen ongewild mee aan beleggingsfraude. Zij legden participatieovereenkomsten vast van beleggers. De investering in hardhout bleek geen kiem voor bomen die de hemel in groeien. Bij de tuchtrechter zijn de notarissen met de schrik vrijgekomen. Nu waarschuwen de Autoriteit Financiële Markten en hun beroepsorganisatie notarissen ervoor niet zo maar hand- en spandiensten te verlenen bij beleggingen in ‘lauwe grond’. » Lees verder