Corona en fraude

In tijden van crisis is er meer fraude. Maar voor zo ver bekend in tijden van hoogconjunctuur ook. De vraag is of accountants als poortwachter nog kritisch genoeg zijn op hun klanten wanneer dor Corona de omzet terugloopt en of de controle niet verslapt op veilige afstand.

» Lees verder

Frauderisico’s ontdekken en melden met ‘Rode Vlaggen’

Achter de rug van de cliënt om melden dat er een luchtje zit aan diens transactie. Of de directie van de opdrachtgever aanspreken op mogelijke fraude. Dat doe je niet zo maar. Het is ook lastig om uit te maken wanneer een transactie nu ongebruikelijk is en vermoedelijk samenhangt met fraude, witwassen of terrorismefinanciering. Om het ‘niet-pluis’-gevoel van accountants te helpen ontwikkelen heb ik in opdracht van de Nba een boek geschreven vol voorbeelden, waarschuwingssignalen en best practices. » Lees verder

Ex-cfo Enron: Banken zoeken mazen van de wet op

Andrew Fastow was cfo van de Amerikaanse energiegigant Enron en zat zes jaar in de cel vanwege boekhoudfraude. Daarbij werd de financiële stand van zaken te rooskleurig voorgesteld, bijvoorbeeld door bepaalde risico’s buiten de balans te houden. Dat doen sommige Europese banken nu ook. Fastow probeert zulke praktijken tegenwoordig te voorkomen, onder meer met een Keynote speech op de Dag van de Fraudeonderzoeker. ‘Is this the right thing to do?’ » Lees verder

Datalek wordt board room topic

Naar schatting zijn er in januari 2016 enkele tientallen ‘datalekken’ gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij niet melden, kan de boete een materiële post worden. Alleen al daarom dwingt de op 1 januari 2016 ingevoerde meldplicht accountantskantoren en hun cliënten werk te maken van de beveiliging van persoonsgegevens. Een introductie in zes vragen. » Lees verder

Accountantstuchtrecht lijdt onder dode hoek

De NBA manifesteert zich steeds meer als ‘hofleverancier’ van de Accountantskamer, maar kan niet zelfstandig een complexe zaak aan. Klachten over wettelijke controles laat de NBA over aan de AFM, die over de feiten beschikt maar weinig klachten indient. Moet er een aparte openbare aanklager of onderzoeksinstituut komen voor de dode hoek van het accountantstuchtrecht? » Lees verder

Accountants aarzelen over verbeteringen

Verander of verdwijn. Grote accountantskantoren lijken te beseffen dat er echt iets moet veranderen. De minister van Financiën wil dat de beroepsgroep over een jaar het merendeel van de drieënvijftig aangekondigde verbeteringsmaatregelen op de rails heeft staan. Maar op de Accountantsdag 2014, die op 26 november werd gehouden, leek niet elke accountant daar vertrouwen in te hebben. En is het eigenlijk wel nodig? (Foto: Marja Brouwer-Franken/NBA) » Lees verder