Trump en de elitemisdaad

Waarom wil Trump coûte que coûte in het presidentiële zadel blijven? Omdat de kans groot is dat hij zonder presidentiële onschendbaar strafrechtelijk wordt vervolgd. Een deel van zijn handlangers – zoals Michael Cohen en Paul Manafort – belandde al in de cel. En als na Trumps verlies de ongekuiste versie van het Mueller rapport naar buiten zou komen, kan justitie The Donald op de korrel nemen.

In Big Dirty Money zet juridisch hoogleraar Jennifer Taub (Western New England University School of Law) een deel van Trumps gesjoemel op een rij. Haar boek is een goed gedocumenteerd pamflet met als rode draad Donald Trump. Taub pleit er niet voor hem in het cachot te smijten. Zij pleit vooral optreden tegen de criminele elite, de witteboordencriminelen. Extreme rijkdom leidt tot misdaad en elitemisdaad loont, omdat extreem rijken praktisch altijd vrijuit gaan. Taub geeft er tot vervelens toe voorbeelden van (300 pagina’s is lang voor een pamflet).

De vergaande klassenjustitie zal niet verdwijnen als Trump geen president meer is. Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen is er meer werk te doen dan ons land ongastvrij te maken voor leiders als Trump, schrijft Taub: ‘If we continue to serve as a popular haven for the global kleptocrats, maintain weak bribery prohibitions, allow big dirty money to flood our elections, secure implicit immunity for the upper class, allow corporate executives to commit crimes and walk away with no or very, very light sentences, we will continue to be the petri dish for another future corrupt, organizes-crime tied, friend-to-all dictators, lying, cheating, megalomaniac American president.’ 

Six Fixes

In een vorig blog schreef ik over Taubs collega John C. Coffee, die zich ook keert tegen Trump, maar vooral tegen de ‘onderhandhaving’ bij witteboordencriminaliteit. Terwijl Coffee zijn voorstellen voor een effectievere rechtshandhaving nauwkeurig uitwerkt, komt Taub met Six Fixes die naar mijn idee te veel aan de verkiezingsprogramma-oppervlakte blijven. Ik stip ze aan…

  1. Ook Taub pleit voor een betere bescherming van klokkenluiders, net als Coffee. (Dat is in Nederland ook nodig).
  2. Verder vestigt zij haar hoop op een aparte afdeling van het openbaar ministerie (Department of Justice) voor elite misdaad. (In Nederland richt het Functioneel Parket van het OM zich op witteboordencriminaliteit in het algemeen, niet zo zeer op criminaliteit van de elite).
  3. De uitgeklede Amerikaanse belastingdienst moet meer middelen krijgen. (Dat zou zich in Nederland ook terugbetalen)
  4. Slachtoffers moeten beter worden beschermd. Hoe? Dat laat Taub in tegenstelling tot Coffee in het midden. (Het zou ook in Nederland geen kwaad kunnen om een deel van de megaboetes ten goede te laten komen aan slachtoffers en klokkenluiders).
  5. De wetgeving om het bedrijfsleven enigszins in het gareel te krijgen, is in de loop der der jaren afgezwakt en moet worden verbeterd. Zo moet volgens Taub bij FinCEN worden gemeld wie de ubo (uiteindelijk belanghebbende) is bij de oprichting van een onderneming. (In Nederland worden die sinds 27 september bij KVK geregistreerd in het UBO-register).
  6. Een goed idee is zeker een centrale database aan te leggen met gegevens over witteboordencriminaliteit en de afhandeling daarvan.

Dit zou in Nederland ook zeer welkom zijn. Van fraude, corruptie en witwassen bestaan hier hooguit schattingen. Of er in Nederland ook klassenjustitie bestaat? Ik heb mijn vermoedens, maar wacht op de uitkomsten van het onderzoek dat het WODC hier momenteel naar doet.

Meer informatie

jennifertaub.com