Digitalisering is mensenwerk

Op ontwrichtende veranderingen speel je in door de verbinding met de klant en de medewerkers te zoeken, schrijven mediadirecteuren Xavier van Leeuwe (Mediahuis/De Telegraaf) en Matthijs van de Peppel (NRC Media) in Mensenwerk – Grote en kleine stappen om organisaties wendbaar en weerbaar te maken.

» Lees verder

Corona en fraude

In tijden van crisis is er meer fraude. Maar voor zo ver bekend in tijden van hoogconjunctuur ook. De vraag is of accountants als poortwachter nog kritisch genoeg zijn op hun klanten wanneer dor Corona de omzet terugloopt en of de controle niet verslapt op veilige afstand.

» Lees verder

Snel ‘Kadaster’ voor aandelen gewenst

Op 27 september is het UBO-register ingevoerd. Het kabinet wil eerst afwachten hoe dat register en de vereenvoudigde oprichting van de bv uitpakken, voordat het besluit een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren. Prof.mr. Niek Zaman en mr. Hannah Erdman van de Universiteit Leiden concluderen in hun onderzoek, dat er alle reden is om het CAHR eerder in te voeren. Niek Zaman licht toe welke.

» Lees verder

Overal online bv oprichten

Binnen een jaar moeten ondernemers in elke EU-lidstaat online een bv kunnen oprichten, ook al gaat dat ten koste van de rechtszekerheid en de fraudepreventie. Oud-notaris Christiaan Stokkermans en buitengewoon hoogleraar ondernemingsrecht Vino Timmerman onderzochten het ‘oprichten zonder omwegen’. Moet het via de notaris? ‘Het is een politiek gevoelige kwestie, daarom maken wij geen keuze.’

» Lees verder

Een beroerd interview met Arthur Docters van Leeuwen

Begin 2010 interviewde ik de onlangs overleden Arthur Docters van Leeuwen samen met Jos Streppel, omdat zij toezichthouder waren bij een fraudeonderzoeks- en adviesbureau IRS, dat twee jaar later tot hun verbazing failliet zou gaan. Het gesprek begint over het parlementair onderzoek financieel stelsel. Off the record vertelde DvL dat hij hard liep op het strand. ‘Niet zo snel als anderen, maar ik houd het wel langer vol.’ In dit gesprek denderde hij ook door, mijn vragen negerend. Hierbij een verkorte versie.

» Lees verder