Boksen tegen oneerlijke heffing in box 3

Dat de fiscus in box 3 ‘feitelijk meer dan 100% wegbelast’ van het rendement op vermogen, vindt Cor Overduin eigenlijk diefstal. Al noemt hij het keurig ‘in strijd met het eigendomsrecht’. Overduin is partner bij Grant Thornton, maar staat belangenloos de Bond van Belastingbetalers bij in de proefprocedures tegen de heffing over het fictieve rendement. ‘De fiscus staat met 9-0 voor.’ Maar na dit interview voor Het Register scoorde Overduin tegen. » Lees verder

50PLUS wil belastinghervorming even uitstellen

De Belastingdienst zit in zulk zwaar weer dat daar een aparte minister voor nodig is – bij voorkeur met portefeuille. Om dezelfde reden moet een belastinghervorming nog een jaar of vier worden uitgesteld. Dat bepleitte oud-staatssecretaris van Financiën en huidig Kamerlid voor 50PLUS, Martin van Rooijen, vlak voordat het nieuwe kabinet er kwam. Hij maakt zich druk over fiscale leeftijdsdiscriminatie. » Lees verder

‘Dunne cassatieberoepschriften zijn vaak heel goed’

De Hoge Raad kan verzoeken om een uitspraak van de lagere rechter te vernietigen afwijzen zonder te hoeven uitleggen waarom. Vanaf de stoel van de hoogste belastingrechter legt raadsheer Ange Beukers-van Dooren uit waarom de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal om zo’n korte afwijzing te motiveren geen goed idee is. En hoe serieus de belastingkamer van de Hoge Raad de conclusies van de advocaat-generaal neemt. » Lees verder

Rabobank wil partner zijn in voor- en tegenspoed

De afdeling Bijzonder Beheer van een bank heeft doorgaans de reputatie een wurgslang te zijn. Maar die van Rabobank is kennelijk een strenge doch rechtvaardige begeleider voor bedrijven die in zwaar weer orde op zaken moeten stellen. ‘Het komt geregeld voor dat klanten zeggen: kan ik niet nog even bij Bijzonder Beheer blijven?’ zegt Matthieu Tak, hoofd Financial Restructuring & Recovery van Rabobank Nederland. » Lees verder

Mediation met belastinginspecteur kan voordelig zijn

Bij mediation in fiscale zaken onderhandel je over de feiten en niet over het recht. Daardoor kan een boete na een goede dialoog met de Belastingdienst lager uitvallen. Hoewel de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd, moet je wel behoedzaam zijn met wat je vertelt, zegt Roelof Vos, advocaat en bestuurslid van de Vereniging voor Fiscale Mediation. » Lees verder

Fiscale grenzen verkennen met het “pleitbaar standpunt”

Als de rechter een belastingontwijkingsconstructie afkeurt, maar de belastingplichtige op objectieve gronden kon menen dat zijn aangifte juist was, kan de belastinginspecteur achteraf geen boete opleggen, zei de Hoge Raad in april opnieuw. Als de aangifte echter leidt tot een strafzaak dan krijgt de belastingplichtige niet het voordeel van het zogenoemde pleitbaar standpunt. Een interview met contactambtenaar Marion Kors van de Belastingdienst, die op dit onderwerp promoveerde. » Lees verder

‘Verlaag de belasting en vergroot het rendement op investeringen’

Een appèl op de komende regering: het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat in Nederland zijn goed, maar om te zorgen dat ondernemingen de grote maatschappelijke en economische veranderingen aan kunnen, moet de overheid 7,5 miljard euro extra investeren in bijvoorbeeld innovatie en groene energie. Dat zegt Jeroen Lammers, fiscalist en directeur Economische Zaken bij VNO-NCW en MKB-NL in dit gedeeltelijk weergegeven interview voor Het Register. » Lees verder